کمیته اجرایی

تعداد بازدید:۳۱۷

خانم دکتر لاله فرهنگ متین(دبیر کمیته اجرایی، مدیرکل پژوهش و مجری برنامه علمی پدافند غیرعامل واحد تهران شمال)

آقای دکتر وحید سادات پور(مدیر مدرسه اشتغال و مجری برنامه علمی صنعت و تجارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس)

خانم دکتر فرشته مطیعی(مدیر اسناد علمی، نشریات و مجلات دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال)

خانم دکتر منا نوریان(مدیر انفورماتیک واحد تهران شمال)

آقای دکتر آرش زعیم(مدیر ارزیابی عملکرد و توانمندسازی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران شمال)

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹