ارکان همایش

تعداد بازدید:۲۶۴

رئیس همایش: آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری(ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران)

رئیس شورای سیاستگذاری: آقای دکتر غلامرضا جلالی(ریاست سازمان پدافند غیرعامل کشور)

دبیر کمیته علمی: آقای دکتر حمید رضا خالدی(ریاست دانشگاه آزاد اسلامی  تهران شمال)

دبیر کمیته اجرایی:  خانم دکتر لاله فرهنگ متین(مدیرکل پژوهش و مجری برنامه علمی پدافند غیرعامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹