آموزش، پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۳۲۱

آموزش، پژوهش و فناوری (با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران جنوب و واحد یادگار امام(ره))

 

  • بررسی نقش فرهنگ ایرانی-اسلامی در مدیریت تهدیدات زیستی،
  • رصد تحولات و تغییرات سبک زندگی در عصر کرونا و پسا کرونا،
  • بررسی و تحلیل رفتار فردی و اجتماعی مردم در مواجهه با کرونا
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹