سبک زندگی

تعداد بازدید:۳۴۰

سبک زندگی(با محوریت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسه فرهنگی و هنری سبک زندگی آل یاسین)

  • ارزیابی آموزش  سواد رسانه ای و دیجیتال در مدیریت بحران کرونا
  • ارزیابی نقش و تاثیر تجربیات علمی و پژوهشی در مدیریت کرونا
  • بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش و پرورش کشور در شرایط کرونا و پسا کرونا
  • بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش عالی کشور در شرایط کرونا و پسا کرونا
  • نقش فناوری های نوین و بومی در مدیریت کرونا
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹