رسانه

تعداد بازدید:۳۳۳

 رسانه( ملی، شبکه اجتماعی، سایبر و ....) / (با محوریت دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکزی)

 

  • نقش و تاثیر رسانه و شبکه اجتماعی در مدیریت تهدیدات زیستی
  • ارزیابی تاثیر شبکه های اجتماعی بر آرامش بخشی و سلامت روان جامعه
  • شناسایی و تشخیص تهدیدات سایبری و شبکه های اجتماعی در مدیریت افکار عمومی جامعه در بحران کرونا
  • نقش و تاثیر رسانه و شبکه اجتماعی در ارتقای تاب آوری جامعه در برابر بحران کرونا
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹