سلامت

تعداد بازدید:۳۲۵

سلامت( بهداشت، پیشگیری و درمان، قرنطینه، سازمان­های جهادی، طب ایرانی اسلامی و ....) / (با محوریت دانشکده علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد قم)

  • ارزیابی نقش وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در مدیریت کرونا(با تاکید بر بهداشت عمومی و تخصصی)
  • ارزیابی ساختار مدیریت وزارت بهداشت در مدیریت تهدیدات زیستی
  • نقش سازمان بهداشت جهانی در مدیریت کرونا در ایران وجهان
  • ارزیابی کارآمدی طب ایرانی- اسلامی در مدیریت کرونا
  • بررسی تطبیقی نظامات پیشگیری و بهداشت، درمان و بازتوانی در بیماری کرونا  در ایران و جهان
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹