حقوق و روابط بین الملل

تعداد بازدید:۳۲۳

حقوق و روابط بین الملل (با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال)

  • نقش سازمان های جهانی در مدیریت کرونا
  • ارزیابی نظامات حقوق بین الملل در بحران و پسا کرونا،
  • ارزیابی سیاست و روابط بین الملل ایران در مدیریت کرونا،
  • چالش های حقوقی کشور در مدیریت تهدیدات زیستی
آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۹