نمایشگاه مجازی جشنواره ملی عکس و پوستر همدلی و مشارکت مردمی در مقابله با کرونا (بخش آثار عکس)

۲۳ بهمن ۱۳۹۹ ۴۳